Foton

Bilderna visar jakter och landskap - allt ihophörande med Gåsrikets verksamhet.

Det finns ingen inbördes ordning mellan bilderna och heller inga texter. Det är bara att titta och drömma sig bort en stund.

Förbjudet att kopiera bilderna.

©Fotografer bl a:

Gåsriket, Mikael Grennard, Elisabet Alströmer-Schmekel,

Bitte Sjöblom.