Viltvård

Vi försöker vara aktiva med viltvårdsåtgärder 

under vintern.  Bl a prioriterar vi jakten på räv

för att om möjligt hålla nere stammen. 

Nu under vintern har vi aktivt stödutfodrat rådjur/hjort för att de ska klara den värsta svält perioden. Vi fodrar med sockerbetor och ensilage. Efter den här hårda vintern ser det äntligen ut att gå mot vår. Vi har runt våra foderplatser inte kunna se någon påtaglig minskning av rådjursstammen.

Inför säsången 2013 kommer vi att jobba intensivare med viltvården på olika vis. Vi har påbörjat ett mindre projekt med utsättning av änder på en fastighet.