Vi erbjuder mycket bra gåsjakt

 

vid Vättern och på åkrar mellan Vättern och Tåkern 

(en av Sveriges största fågelsjöar). Markerna har en areal av cirka 12 000 hektar.Vi har även fågeljakten på andra områden i närheten där vi kan erbjuda bra gåsjakt samt mycket bra andjakt på vildand.

Jakten bedrivs vanligtvis med bulvaner ute på de 

stora öppna fälten men även sträckjakt kan ordnas.

Läs mer under de olika flikarna ovan.

Under Kontakt hittar du uppgifter om hur du når oss.

Välkommen!

Magnus, Carl-Arne och Eric

Gåsriket AB